Kost/Motion
Kostrådgivning
Motionsrådgivning
Kostföreläsningar
Mtbträning
Konditionstest
Må bra på företag
Impedansvägning
Produkter
Priser
Om mig
Kontakt
Hem


Webdesign
Victoria Nilsson

Hälsoprofilbedömning

Vad innebär en Hälsoprofilbedömning?

Hälsoprofilbedömningen är en omfattande väl prövad metod att förändra livsstil och hälsovanor och bygger på såväl medicinska som fysiologiska beteendevetenskapliga teorier.

Hälsoprofilbedömningens viktigaste uppgift är inte att ge råd om förändring utan att ge egen insikt. Insikt om att förändring behövs!

Hälsoprofilbedömningen ska motivera till ändrad livsföring med hänsyn tagen till fysiologiska förutsättningar, hälsoupplevelser och livsstil.

Hur går det till?

Först av allt får du ett frågeformulär där du gör en bedömning av dig själv i en femgradig skala. Det är sammanlagt elva frågor som rör hälsovanor och hälsoupplevelser, t.ex. mat, motion, alkohol, tobak, stress, symtom och relationer. Tillsammans går vi igenom frågeformuläret som är grunden till hälsoprofilbedömningen.

Därefter mäter vi ditt blodtryck och din skelettvikt. För en bedömning av konditionen görs en konditionstest (cykling i 6-7 min) där belastningen justeras efter din förmåga. I en avslutande diskussion tolkar vi gemensamt värdena i din hälsoprofil.

Tystnadsplikt tillämpas och för inlämnade uppgifter gäller samma bestämmelser som för andra hälsodata.

Att tänka på innan besöket:
  1. Avstå från träning samma dag
  2. ät inte senare än två timmar innan
  3. Ha lediga kläder och skor
  4. Ingen tobak närmaste timmen före besöket